ยูโด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

 

ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)   สาย A
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:45
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)   สาย B
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)   สาย A
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)   สาย B
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  สกลนคร
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
นครปฐม  vs  ตรัง
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 8
สกลนคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 11
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
10:00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata) 
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) 
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
12.15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 21
สกลนคร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Official
ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
รวม ยูโด  23 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยูโด
Print Day by Day Table