ยกน้ำหนัก  
   
  รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยกน้ำหนัก  
   
   
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย