เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2559

 

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table