เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559

 

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 10
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table