เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงเดี่ยว
หญิงคู่   คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 10
กระบี่  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 14
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 12
อำนาจเจริญ  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  20 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table