เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 5
ประจวบคีรีขันธ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 9
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
11:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
11:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 12
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
11:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบแรก
11:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 14
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - หญิงคู่
คู่ผสม   คู่ที่ 16
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 18
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 19
มหาสารคาม  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 20
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 21
พิษณุโลก  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 22
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
คู่ผสม   คู่ที่ 23
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
เทนนิส - คู่ผสม
รวม เทนนิส  23 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table