เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559

 

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
12:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
12:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
12:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table