เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 มีนาคม 2559

 

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
อุดรธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
เพชรบูรณ์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทนนิส
Print Day by Day Table