ยิงปืน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559

 

                 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้น - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิงปืน - ปืนสั้น - บุคคลชาย
ปืนสั้น - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิงปืน - ปืนสั้น - ทีมชาย
รวม ยิงปืน  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงปืน
Print Day by Day Table