ยิงปืน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

                 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง
ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - ทีมหญิง
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย
รวม ยิงปืน  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยิงปืน
Print Day by Day Table