ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  อุทัยธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
โรงเรียนบรรหาร 1
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (หญ้าเทียม)
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 14
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (หญ้าเทียม)
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
โรงเรียนบรรหาร 1
Official
ฟุตบอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table