กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - เดิน 10,000 เมตร - ชาย
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 5
09.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 5
09.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
กระโดดสูง - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 6
10.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
พุ่งแหลน - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 7
14.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย
กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.45
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.15
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย
อัฏฐกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - อัฏฐกรีฑา - ชาย
วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 8
16:30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา -  วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย
วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 8
16:30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา -  วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  21 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table