กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 1
09.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 1
09.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09.50
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.15
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - หญิง
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.50
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง
วิ่ง 1, 500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 1, 500 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  20 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table