กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
08.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
15.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดค้ำ - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - ขว้างค้อน - หญิง
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง
วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - สัตตกรีฑา - หญิง
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย
รวม กรีฑา  31 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table