กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - เดิน 5,000 เมตร หญิง
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
08.50
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
08.50
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร 	หญิง
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร 	หญิง
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร 	หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - ขว้างค้อน - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.50
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.50
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11.10
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย
วิ่ง 100 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร 	หญิง
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.40
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17.20
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
Official
กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
รวม กรีฑา  30 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table