เอ็กซ์ตรีม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง)
Freestyle Slide (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Slide (บุคคลหญิง)
Freestyle Battle Slalom (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Battle Slalom (บุคคลชาย)
Freestyle Slide (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Slide (บุคคลชาย)
รวม เอ็กซ์ตรีม  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เอ็กซ์ตรีม
Print Day by Day Table