เอ็กซ์ตรีม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559

 

เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Freestyle Classic Slalom อายุ 6-10 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 6-10 ปี (บุคคลหญิง)
Freestyle Classic Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลหญิง)
Freestyle Classic Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลชาย)
รวม เอ็กซ์ตรีม  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เอ็กซ์ตรีม
Print Day by Day Table