เอ็กซ์ตรีม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
11.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
11.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 8-11 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 200 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 200 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย
Speed Slalom อายุ 6-10 ปี (บุคคลหญิง) 
 รอบคัดเลือก
14.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 6-10 ปี (บุคคลหญิง)
Speed Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลหญิง) 
 รอบคัดเลือก
14.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลหญิง)
Inline Stunt Skate Cross - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Stunt Skate Cross - บุคคลชาย
Skateboard Game Of Skate - บุคคล 
 รอบคัดเลือก
15.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Game Of Skate - บุคคล
Inline Stunt Park - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Stunt Park - บุคคล
Skateboard Game Of Skate - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Game Of Skate - บุคคล
Skateboard Park - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Park - บุคคล
Speed Slalom อายุ 6-10 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 6-10 ปี (บุคคลหญิง)
Speed Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
17.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลหญิง)
Speed Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 11-20 ปี (บุคคลชาย)
Skateboard Best Trick - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Best Trick - บุคคล
รวม เอ็กซ์ตรีม  21 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เอ็กซ์ตรีม
Print Day by Day Table