เอ็กซ์ตรีม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Inline Speed Skate 500 m. 8-11 ปี - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-11 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. 12-15 ปี - บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 12-15 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 500 m. 12-15 ปี - บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 12-15 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-11 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. 8-11 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-11 ปี - บุคคลหญิง
Skateboard Mini Ramp - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Mini Ramp - บุคคล
Inline Speed Skate 500 m. 12-15 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 12-15 ปี - บุคคลหญิง
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 12-15 ปี- บุคคลชาย
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 16-20 ปี- บุคคลชาย
Skateboard Long Ollie - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Long Ollie - บุคคล
Skateboard High Ollie - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
16.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard High Ollie - บุคคล
Skateboard Park - บุคคล 
 รอบคัดเลือก
17.30
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Official
เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Park - บุคคล
รวม เอ็กซ์ตรีม  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เอ็กซ์ตรีม
Print Day by Day Table