เนตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10.30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
รวม เนตบอล   3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เนตบอล
Print Day by Day Table