เนตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  ระนอง
 รอบแรก
10.30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
กำแพงเพชร  vs  นครนายก
 รอบแรก
14.30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
รวม เนตบอล   3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เนตบอล
Print Day by Day Table