เนตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 มีนาคม 2559

 

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10.30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12.00
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13.30
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
ระนอง  vs  นครนายก
 รอบแรก
15.00
โรงเรียนสงวนหญิง
Official
เนตบอล  - ทีมหญิง
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เนตบอล
Print Day by Day Table