กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559

 

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน - แบบสลาลมเลขแปด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ  - ร่มบิน - แบบสลาลมเลขแปด บุคคลชาย
รวม กีฬาทางอากาศ   1 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table