กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ  - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ  - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ  - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ - คะแนนรวม 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ  - เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ - คะแนนรวม
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table