กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559

 

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
 สะสมคะแนน
09:00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย
ร่มร่อน - คะแนนรวม 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามลุ่มบัว
Official
กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน - คะแนนรวม
รวม กีฬาทางอากาศ   11 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table