ซอฟท์เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table