ซอฟท์เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 16
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
กำแพงเพชร  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 18
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 19
น่าน  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
พระนครศรีอยุธยา  vs  ภูเก็ต
 รอบ 8 ทีม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
ราชบุรี  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
15:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
 รอบ 8 ทีม
15:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
15:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
กำแพงเพชร  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
15:15
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  15 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table