ซอฟท์เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
พระนครศรีอยุธยา  vs  ยะลา
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบแบ่งกลุ่ม
09:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
สมุทรสาคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
11:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ยะลา  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  พิจิตร
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
13:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
พระนครศรีอยุธยา  vs  พิจิตร
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
กำแพงเพชร  vs  ภูเก็ต
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 14
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 15
ราชบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:00
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  15 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table