ซอฟท์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 43
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 44
สุพรรณบุรี  vs  ชัยภูมิ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์บอล
Print Day by Day Table