ซอฟท์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 35
เลย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
08:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 36
ระยอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 37
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
14:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์บอล
Print Day by Day Table