ซอฟท์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 22
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์บอล
Print Day by Day Table