ซอฟท์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559

 

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 13
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
08:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:00
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
12:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 16
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
 รอบสอง
14:30
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์บอล
Print Day by Day Table